Voor de leek

De onderzoeksgroep van prof. Maarten Roeffaers maakt deel uit van het Centrum voor Membraanscheidignen, Adsorptie, Katalyse en Spectroscopie voor Duurzame Oplosingen (cMACS). Het onderzoek uitgevoerd aan cMACS is interdisciplinair: het heeft vooral te maken met chemie, maar ook met biologie, fysica, wiskunde en ingenieurstechnieken. Het omvat ontwikkeling van nieuwe materialen met vaak op maat gemaakte structuren.

  • Dit kunnen poreuze materialen zijn met poriediameters tot minder dan een miljardste van een meter. Door de bijzondere poriestructuur kan zo in 1 gram materiaal een totale inwendige oppervlakte gerealiseerd worden ter grootte van een voetbalveld! Daar kunnen enorm veel moleculen op geabsorbeerd worden!
  • Het kunnen ook speciale films zijn die aangebracht werden op bepaalde substraten; soms zijn deze laagjes heel dun, dan weer hebben ze heel bijzondere eigenschappen.
  • Vaak gaat het ook over mengsels van verschillende materialen (composieten), waarbij bijvoorbeeld een metaalpartikeltje afgezet werd op een oxide-laagje, of waarbij een biologisch materiaal in een synthetisch polymeermembraan werd ingebouwd.

Om deze aan te maken, wordt vooral gesteund op inzichten uit de structuur- en oppervlaktechemie. Grondige fysico-chemische en spectroscopische karakterisatie laten toe om fundamenteel inzicht te verwerven in de eigenschappen van de materialen. Dit is vaak nodig om tot een verdere optimalisering van het materiaal voor een bepaalde toepassing toe te laten. De innovatieve materialen kunnen gebruikt worden als katalysator, adsorbens of membraan.

Recente doorbraken waarbij de onderzoeksgroep is betrokken uitgelegd voor de leek:

Navigation

Social Media